Čistá sbírka
100%

60 244 Kč

60 244 Kč

Účel sbírky: letní pobyty

Domov pod lípou

Pojďme společně pomoci dětem z Domova pod lípou k báječným prázdninovým zážitkům.

Teto sbírce pomohl BOXING PODĚBRADYMEB - Manažerská extraligboxu  svým 39. gala MEB v Nymburce v sobotu 7. 5. 2022.

Vážení dárci, 
Domov pod lípou, p.s.s. je organizací zřizovanou Středočeským krajem. Naše organizace poskytuje sociální služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 30 let. 
Více jak polovina klientů má v různém rozsahu diagnostikovánu poruchu autistického spektra. Péče o takové klienty bývá zpravidla ještě náročnější.

Vzhledem k věkové skladbě klientů je našemu zařízení velká část dětí svěřena pro výkon ústavní výchovy. Cílem a náplní naší práce je zajistit těmto klientům především vysoce kvalitní péči a odpovídající vzdělávání. Jelikož pečujeme ve valné většině o dětskou klientelu, je naše zařízení koncipováno takřka v rodinném stylu.

Naše klientela je velmi různorodá a rozmanitá, avšak příběhy našich klientů jsou si v mnohém podobné. Jedná se o děti s postižením, které se ocitli v situaci, kdy potřebují naši pomoc. Většinou se jedná o děti rodičů, kteří nejsou sami schopni svým dětem zajistit potřebnou péči. Mnoho těchto životních příběhů je velmi smutných a většina těchto dětí si jejich stopy nese po celý svůj život. My se snažíme těmto dětem nabídnout mnohem lepší pohled na svět, kvalitní péči a láskyplný přístup. Na většinu věcí se nedá zapomenout, ale doufáme, že to lze alespoň částečně překrýt vzpomínkami na něco lepšího, krásnějšího.

Naším úkolem je tedy zajistit těmto dětem vše co potřebují ke svému dalšímu sociálnímu a osobnostnímu rozvoji. Snažíme se také připravit starší klientelu na přechod do jiných zařízení a vést ji k větší samostatnosti. Veškeré náklady spojené s péčí o tyto klienty jsou hrazeny z finančních prostředků organizace.

Kromě těchto základních potřeb a aktivit se však snažíme pro klienty zajistit i další aktivity, jako jsou výlety, ozdravné pobyty, zážitkové a kulturní akce. Jelikož dětský klient na rozdíl od dospělého klienta nedisponuje žádným pravidelným příjmem, je pro něho obtížné si uhradit, či pořídit cokoliv jiného, co by potřeboval, či co by mu prostě udělalo radost. Z tohoto důvodu se snažíme zajistit i další finanční prostředky, které by klientům ještě více zkvalitnily a zpříjemnily pobyt v našem zařízení.

Velmi si vážíme každého partnera, který s námi spolupracuje a pomáhá nám sehnat finanční prostředky na pokrytí těchto nákladů. Na letní měsíce plánujeme zorganizovat oblíbené pobyty mimo Domov. Rádi bychom s dětmi jeli do okolí Špindlerova Mlýna nebo do Máchova kraje. Pobyty jsou plánovány vždy na 3 – 7 dní a klienti se během nich snaží fungovat v cizím prostředí, učí se nové věci a poznávají okolí.

Žádáme Vás tímto o finanční dar, který nám pomůže uhradit pobyty pro klienty našeho zařízení.
Aleš Kobliha
ředitel - Domov pod lípou, p.s.s.

Dobrým skutkem pro děti z Domova pod lípou je finanční dar ve výši 60 000 Kč na úhradu 1 – 2 letních pobytů mimo Domov.

Nikola Pěkná, vedoucí projektu
Lipník
Tel: 721814243

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

 • 244 Kč

  1% dárci Broker Consulting 17.10.2022
 • 12 683 Kč

  Jan Saglena 13.05.2022
 • 1 000 Kč

  Miroslav Christ 11.05.2022
 • 45 117 Kč

  Boxing on the river Nymburk MEB a Boxing Poděbrady 09.05.2022
 • 200 Kč

  Anonymní dárce 22.04.2022
 • 1 000 Kč

  Luboš Maroň 19.04.2022

Díky všem, darovali jste již celkem 60 244 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.