Děkujeme, že pomáháte s námi.

Způsob pomoci

Výše daru

200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 500 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč

Vyberte klienta/y

zbývá rozdělit 
Naši klienti

Lucie Báčová II

Účel sbírky: asistenční a aktivizační služby

25%

15 250 Kč

60 000 Kč

Příspěvek
Alokovaná částka překročila rozdělovanou částku o .
Alokovaná částka překročila maximální možnou částku.
Naši klienti

Anna Adamíková II

Účel sbírky: asistenční a sociální služby

37%

29 864 Kč

80 000 Kč

Příspěvek
Alokovaná částka překročila rozdělovanou částku o .
Alokovaná částka překročila maximální možnou částku.
Naši klienti

Matyáš Vitvar

Účel sbírky: neuro-rehabilitační pobyt

15%

13 350 Kč

89 000 Kč

Příspěvek
Alokovaná částka překročila rozdělovanou částku o .
Alokovaná částka překročila maximální možnou částku.
Naši klienti

Jan Wrana III

Účel sbírky: sportovně-rehabilitační kočárek

10%

7 850 Kč

72 000 Kč

Příspěvek
Alokovaná částka překročila rozdělovanou částku o .
Alokovaná částka překročila maximální možnou částku.
Naši klienti

Tereza Kretschmanová

Účel sbírky: kompenzační pomůcky

13%

8 100 Kč

59 989 Kč

Příspěvek
Alokovaná částka překročila rozdělovanou částku o .
Alokovaná částka překročila maximální možnou částku.
Naši klienti

Michael Bednář

Účel sbírky: neurorehabilitace

51%

41 361 Kč

80 000 Kč

Příspěvek
Alokovaná částka překročila rozdělovanou částku o .
Alokovaná částka překročila maximální možnou částku.

Kontaktní údaje

* Políčka s tímto označením jsou povinná

Rekapitulace

Způsob pomoci
Částka
Jméno a příjmení / Název organizace
E-mailová adresa
Veřejný dar
Vybraný příjemce Částka