Děkujeme, že pomáháte s námi.

Způsob pomoci

Výše daru

200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 500 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč

Vyberte klienta/y

zbývá rozdělit 
Naši klienti

Josef Jäger

Účel sbírky: svislá zdvihací plošina

10%

10 000 Kč

100 000 Kč

Příspěvek
Alokovaná částka překročila rozdělovanou částku o .
Alokovaná částka překročila maximální možnou částku.
Naši klienti

Jaromír Mencl

Účel sbírky: neurorehabilitace

15%

10 000 Kč

66 000 Kč

Příspěvek
Alokovaná částka překročila rozdělovanou částku o .
Alokovaná částka překročila maximální možnou částku.
Naši klienti

Ema Suchopárková

Účel sbírky: neurofyzioterapie

15%

10 333 Kč

66 000 Kč

Příspěvek
Alokovaná částka překročila rozdělovanou částku o .
Alokovaná částka překročila maximální možnou částku.
Naši klienti

DC Jilemnice, p.o.

Účel sbírky: úpravy koupleny

10%

10 000 Kč

100 000 Kč

Příspěvek
Alokovaná částka překročila rozdělovanou částku o .
Alokovaná částka překročila maximální možnou částku.
Naši klienti

ANULIKA, z.s.

Účel sbírky: psychorehabilitační pobyt

10%

5 000 Kč

50 000 Kč

Příspěvek
Alokovaná částka překročila rozdělovanou částku o .
Alokovaná částka překročila maximální možnou částku.
Naši klienti

Tereza Pospěchová

Účel sbírky: speciální ortézy

27%

27 616 Kč

100 000 Kč

Příspěvek
Alokovaná částka překročila rozdělovanou částku o .
Alokovaná částka překročila maximální možnou částku.
Naši klienti

Výjezd pro děti speciální ZŠ Poděbrady II

Účel sbírky: školní výjezd pro těžce hendikepované děti

46%

28 061 Kč

60 000 Kč

Příspěvek
Alokovaná částka překročila rozdělovanou částku o .
Alokovaná částka překročila maximální možnou částku.
Čistá sbírka

Jitka Vognarová II

Účel sbírky: speciální onkologická léčba

35%

147 435 Kč

420 000 Kč

Příspěvek
Alokovaná částka překročila rozdělovanou částku o .
Alokovaná částka překročila maximální možnou částku.
Naši klienti

Šárka Vančurová

Účel sbírky: lehokolo

100%

40 000 Kč

40 000 Kč

Kontaktní údaje

* Políčka s tímto označením jsou povinná

Rekapitulace

Způsob pomoci
Částka
Jméno a příjmení / Název organizace
E-mailová adresa
Veřejný dar
Vybraný příjemce Částka