Seznam obdarovaných klientů

Naši klienti

Marie Kužmová IV

Dar: 6 600 Kč

Účel: služba tísňové péče

Naši klienti

Anna Heczková IV

Dar: 6 600 Kč

Účel: služba tísňové péče

Naši klienti

Jan Stanislav Mokrý IV

Dar: 6 200 Kč

Účel: ozdravný pobyt

Naši klienti

Lucie Zbořilová

Dar: 30 000 Kč

Účel: rehabilitační program s ubytováním

Naši klienti

František Divoký II

Dar: 27 000 Kč

Účel: hipoterapie

Naši klienti

Ondřej Ekrt

Dar: 59 000 Kč

Účel: neuro-rehabiliační program

Naši klienti

Karel Jan Osvald

Dar: 55 000 Kč

Účel: doprava na ozdravný pobyt

Naši klienti

Tereza Millerová II

Dar: 30 000 Kč

Účel: sociální služby

Naši klienti

Zdeněk Jedlička II

Dar: 8 000 Kč

Účel: antidekubitní sedák