Seznam obdarovaných klientů

Naši klienti

Tereza Varyšová II

Dar: 74 700 Kč

Účel: sportovní kočárek pro Terezku

Naši klienti

Rostislav Vicher VIII

Dar: 51 990 Kč

Účel: bezbariérová koupelna + oprava auta

Naši klienti

Rushchak Iurii

Dar: 32 130 Kč

Účel: baterie do el. skútru

Naši klienti

Jaroslav Škaloud

Dar: 80 000 Kč

Účel: logopedie, eeg biofeedback

Naši klienti

Klára Ptáčková II

Dar: 17 500 Kč

Účel: vozík za kolo

Naši klienti

Josef Havlíček III

Dar: 30 000 Kč

Účel: rehabilitační pobyt

Naši klienti

Jitka Andrlíková

Dar: 20 005 Kč

Účel: úpravy bydlení

Naši klienti

Antonín Slunečko

Dar: 70 000 Kč

Účel: neurorehabilitační pobyt

Naši klienti

Kateřina Sasáková

Dar: 25 000 Kč

Účel: elektrický pohon