Čistá sbírka je sbírka bez garance dosažení cílové částky. Čti více

Dobrý skutek může ve výjimečných případech schválit klientovi žádost o finanční dar bez záruky dosažení požadované částky, tj. bez možnosti dorovnání z rezervních fondů spolku. Zveřejnit tzv. Čistou sbírku umožňujeme zpravidla klientům, kteří u naší organizace již vyčerpali stanovený limit daru (100 000 Kč).

Podmínkou je, že si žadatel sám aktivně hledá dárce z řad svých přátel, kamarádů a známých. Dobrý skutek je pouze “prostředníkem”, který finanční dary shromažďuje a vystavuje Potvrzení o daru, a tím sbírku legalizuje.

Na “Čistou sbírku” mohou přispívat všichni dárci, kteří si ji vyberou na webových stránkách mezi ostatními žádostmi. Není-li cílové částky dosaženo, může výbor schválit žadateli změnu účelu daru. V opačném případě může být vybraná částka rozdělena mezi ostatní klienty.

Skrýt

Seznam obdarovaných klientů Čistých sbírek

Čistá sbírka

Stanislava a Zbyněk Jeřábkovi

Dar: 107 334 Kč

Účel: nový vozík, servis automobil

Čistá sbírka

Výjezd pro děti speciální ZŠ Poděbr…

Dar: 60 000 Kč

Účel: školní výjezd pro těžce hendikepované děti

Čistá sbírka

Matyáš Čech V

Dar: 4 477 Kč

Účel: rehabilitace

Čistá sbírka

Barbora Pekárková II

Dar: 59 000 Kč

Účel: neuro-rehabilitační program

Čistá sbírka

Jitka Vognarová II

Dar: 146 935 Kč

Účel: speciální onkologická léčba

Čistá sbírka

Filip Harbich II

Dar: 165 000 Kč

Účel: rehabilitace

Čistá sbírka

Domov pod lípou

Dar: 60 244 Kč

Účel: letní pobyty

Čistá sbírka

Fakultní nemocnice Královské Vinohr…

Dar: 58 351 Kč

Účel: pomůcky

Čistá sbírka

Markéta Schützová VIII

Dar: 5 990 Kč

Účel: rehabilitační pobyt