Čistá sbírka je sbírka bez garance dosažení cílové částky. Čti více

Dobrý skutek může ve výjimečných případech schválit klientovi žádost o finanční dar bez záruky dosažení požadované částky, tj. bez možnosti dorovnání z rezervních fondů spolku. Zveřejnit tzv. Čistou sbírku umožňujeme zpravidla klientům, kteří u naší organizace již vyčerpali stanovený limit daru (100 000 Kč).

Podmínkou je, že si žadatel sám aktivně hledá dárce z řad svých přátel, kamarádů a známých. Dobrý skutek je pouze “prostředníkem”, který finanční dary shromažďuje a vystavuje Potvrzení o daru, a tím sbírku legalizuje.

Na “Čistou sbírku” mohou přispívat všichni dárci, kteří si ji vyberou na webových stránkách mezi ostatními žádostmi. Není-li cílové částky dosaženo, může výbor schválit žadateli změnu účelu daru. V opačném případě může být vybraná částka rozdělena mezi ostatní klienty.

Skrýt

Seznam obdarovaných klientů Čistých sbírek

Čistá sbírka

Barbora Pekárková II

Dar: 59 Kč

Účel: neuro-rehabilitační program

Čistá sbírka

Filip Harbich II

Dar: 165 Kč

Účel: rehabilitace

Čistá sbírka

Domov pod lípou

Dar: 60244 Kč

Účel: letní pobyty

Čistá sbírka

Fakultní nemocnice Královské Vinohr…

Dar: 58351 Kč

Účel: pomůcky

Čistá sbírka

Pomoc Ukrajině

Dar: 5499872 Kč

Účel: sbírka na pomoc Ukrajině

Čistá sbírka

Zdeněk Rejzek II

Dar: 35332 Kč

Účel: rehabilitace

Čistá sbírka

Pěstouni Dietrichovi

Dar: 3859 Kč

Účel: rekonstrukce pokojů

Čistá sbírka

Markéta Michálková

Dar: 5 Kč

Účel: neurofyzioterapie

Čistá sbírka

Petr Sekanina IV

Dar: 5 Kč

Účel: rehabilitace