Čistá sbírka
100%

60 000 Kč

60 000 Kč

Účel sbírky: školní výjezd pro těžce hendikepované děti

Výjezd pro děti speciální ZŠ Poděbrady II

Děti si výjezd do Českého ráje opravdu užily - viz poděkování níže. S Boxing Poděbrady a MEB jsme se rozhodli, že to umožníme znovu. 

Vážení a milí dárci.
Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši pomoc při finančním zajištění školního výjezdu do přírody pro žáky Speciální základní školy Poděbrady. Díky Vaší finanční pomoci se pobyt uskutečnil v termínu od 2. 5. do 5. 5. 2023 v krásném areálu Drhleny v Českém ráji a zúčastnila se ho převážná většina žáků a pedagogů naší školy, včetně dobrovolníků a rodičů.

Zázemí areálu nám poskytlo nadstandardní komfortní ubytování plně odpovídající potřebám našich dětí.  Žáci vyšších ročníků byli zapojeni do hry inspirované čtyřmi živly Oheň, Země, Voda a Vzduch, nazvané Tvrďárna 2023. Akce začala slavnostním zahájením v ohnivém kruhu ze svíček za doprovodu šamanských bubnů a koshi zvonků. Aktéři plnili různé úkoly a výzvy, jako například, výšlap na rozhlednu, ponoření rukou do vody s kostkami ledu nebo pěší túra do skal, které reprezentovaly zemi, vzduch zastupovalo foukání míčku do jamky v písku. Čtvrtý živel byl pro všechny velkou výzvou, museli samostatně rozdělat oheň a přepálit provázek. Za svou odvahu při zvládání úkolů byli všichni členové odměněni ručně vyrobenými dřevěnými medailemi.  

Děti s těžším postižením měly svou základnu převážně v areálu tábora, kde si vyráběly trička, zdobily perníky, poslouchaly kytary a flétny, které doprovázely na různé nástroje. Ale i ony zvládly méně náročné vycházky na rozhlednu Čížovka a k Drhlenskému rybníku. Některé z těchto žáků doprovázeli i rodiče, v pozici nočních asistentů, přes den si užili výlety, relaxovali nebo malovali kamínky.

Mgr. Pavlína Mladá, ředitelka školy
Více ve FOTOGALERII.
Kdo by odolal umožnit to znovu?

Dobrým skutkem pro děti ze Speciální ZŠ Poděbrady je finanční dar ve výši 60 000 Kč na zajištění nutných nákladů pobytu v přírodě.

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

 • 29 939 Kč

  MEB, Boxing Poděbrady 13.11.2023
 • 2 000 Kč

  Jitka Machurková 02.11.2023
 • 500 Kč

  Jan Celar 20.09.2023
 • 5 000 Kč

  Jana Rennerová 19.09.2023
 • 500 Kč

  Iveta Královská 19.09.2023
 • 1 000 Kč

  Daniela Bílková 19.09.2023
 • 500 Kč

  Iva Špinková 19.09.2023
 • 10 561 Kč

  Michal Šeda 07.09.2023
 • 10 000 Kč

  Boxing Poděbrady z s. 07.09.2023

Díky všem, darovali jste již celkem 60 000 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.