Čistá sbírka je sbírka bez garance dosažení cílové částky. Čti více

Dobrý skutek může ve výjimečných případech schválit klientovi žádost o finanční dar bez záruky dosažení požadované částky, tj. bez možnosti dorovnání z rezervních fondů spolku. Zveřejnit tzv. Čistou sbírku umožňujeme zpravidla klientům, kteří u naší organizace již vyčerpali stanovený limit daru (100 000 Kč).

Podmínkou je, že si žadatel sám aktivně hledá dárce z řad svých přátel, kamarádů a známých. Dobrý skutek je pouze “prostředníkem”, který finanční dary shromažďuje a vystavuje Potvrzení o daru, a tím sbírku legalizuje.

Na “Čistou sbírku” mohou přispívat všichni dárci, kteří si ji vyberou na webových stránkách mezi ostatními žádostmi. Není-li cílové částky dosaženo, může výbor schválit žadateli změnu účelu daru. V opačném případě může být vybraná částka rozdělena mezi ostatní klienty.

Skrýt

Seznam obdarovaných klientů Čistých sbírek

Čistá sbírka

Ondřej Vašička III

Dar: 100 000 Kč

Účel: pomůcky, rehabilitace

Čistá sbírka

Tornádo - sbírka pro Moravu a Stebn…

Dar: 1 400 000 Kč

Účel: pomoc lidem zasaženým přírodním živlem

Čistá sbírka

Tereza Knappová III

Dar: 8 009 Kč

Účel: rehabilitace

Čistá sbírka

Jakub Královec III - čistá sbírka

Dar: 150 000 Kč

Účel: výtah

Čistá sbírka

Nela Nowaková IV

Dar: 20 000 Kč

Účel: doplatek automobilu

Čistá sbírka

Petr Sekanina III

Dar: 10 000 Kč

Účel: rehabilitační pobyt

Čistá sbírka

P.K.

Dar: 35 376 Kč

Účel: doplatek protetické pomůcky

Čistá sbírka

Roušky pro nemocnice

Dar: 110 850 Kč

Účel: ochranné roušky pro nemocnice

Čistá sbírka

Michal Prchlý

Dar: 187 414 Kč

Účel: bezbariérové úpravy bytu