• Aktuality
  • /
  • 08.04.2024

Ocenění těch nejúspěšnějších a nejštědřejších

Na nejkrásnějším pražském ostrově, v paláci Žofín, proběhl v sobotu 23. března 2024 Galavečer Broker Consulting, a. s.  Ocenění si převzali ti nejúspěšnější ředitelé, manažeři, specialisté a konzultanti za rok 2023. 


Během společenského večera, který vtipně a precizně moderoval Libor Bouček, zazněla i tři jména neštědřejších dárců Dobrého skutku právě z řad spolupracovníků akciové společnosti Broker Consulting: Petr Hušek, Matěj Kubrt a Jiří Tatýrek. 


Společnost Broker Consulting je od začátku fungování Dobrého skutku naším největším podporovatelem a mnoho jejích spolupracovníků jsou našimi pravidelnými dárci. Jejich podpory si velmi vážíme a děkovat budeme znovu a znovu: Díky! Bez Vás by to nešlo! 

Slavíme společně s Vámi. A smekáme před úžasnou částkou, která se s letošním Galavečerem nashromáždila na našem spolkovém transparentním účtu: 171 000 korun za vstupné, 99 721 korun z kasičky (speciální poděkování Katce a Evě!), 11 000 za vydraženou kravatu Petra Hrubého Michalem Koubkem. Dohromady to dává částku 281 721 korun! 

Vše do poslední koruny rozdělíme potřebným klientům. 

Brokeři, přejeme Vám úspěšný rok 2024! 

Za Dobrý skutek Lucie Křížková