• Aktuality
  • /
  • 15.11.2023

Poděkování: Anděl Strážný, z.ú.

Krásný den,  
vážíme si toho, že jste podpořili nákup monitorovacích zařízení pro naše klienty a tím nám pomohli naplnit naši činnost a poslání, kterým je poskytovat jistotu a bezpečí v krizových situacích a pomáhat seniorům, lidem s handicapem nebo se zhoršeným zdravotním stavem, aby mohli žít samostatně a svobodně.

Tímto Vám zasíláme Závěrečnou zprávu o využití finančního daru na základě podané žádosti u Vaší organizace Dobrý skutek, z. s.  

Organizace Dobrý skutek darovala Andělovi Strážnému, z. ú. Částku 100 000 Kč. Z tohoto finančního daru jsme nakoupili 10 ks zařízení domácí tísňové péče NOVO. Mnoho ze zájemců o naši službu nemá dostatek financí a možnost si zařízení koupit a fakt, že jim ho díky Vám můžeme poskytnout formou zápůjčky zdarma, je cestou, jak zpřístupnit tísňovou péči všem, kteří ji opravdu potřebují. Velice Vám za tento velkorysý dar děkujeme.  

Zařízení jsme nakoupili v červnu 2023. Na konci července jsme zařízení nastavili a během srpna jsme je odeslali našim sociálním pracovníkům, aby je měli k dispozici pro nové klienty. V tuto chvíli jsou již zařízení již bezplatně zapůjčena novým klientům k poskytování naší služby.  

Díky poskytování tísňové péče umožňujeme klientům, ale i jejich rodinným příslušníkům žít tak, jako doposud, bez omezení a obav.  

Klientům poskytujeme nejen pomoc v tísni při stisknutí červeného SOS tlačítka, ale také jim připomínáme léky, ověřujeme jejich zdravotní stav, zajišťujeme výjezdy integrovaného záchranného systému, případně přivoláváme rodinné příslušníky či ošetřovatelku.  

Naše klienty také pravidelně aktivizujeme díky „Povídavé lince". Na této lince si naši klienti mohou o čemkoliv popovídat s našimi pracovníky dispečinku. Lze s nimi hrát hry, slovní kvízy, na cokoliv se zeptat, postěžovat si či se pochlubit. Jedná se o plánované hovory „šité" klientům na míru, hovory proti pocitům osamění. Povídavá linka má velmi přínosné výsledky nejen pro klienty samotné, ale i pro naše zaměstnance, kteří aktivizační linku obsluhují. Obě zúčastněné strany se díky této službě mohou mnohému přiučit, dozvědět se něco nového a někdy dochází i k přehodnocení priorit v životě.

S pozděkováním a pozdravem
Mgr. Kamila Podlahová, projektová manažerka Anděl Strážný, z. ú.