Spolek Dobrý skutek, z. s., byl založen 21. 4. 2005 za podpory společností Broker Consulting, a. s., a Jágr Team, s. r. o.

Naše poslání

Podporujeme nejčastěji osoby nemocné či osoby se zdravotním hendikepem bez rozdílu věku a typu hendikepu. Pomáháme s úhradou zdravotních a kompenzačních pomůcek, léčebných terapií či asistenčních služeb.

Podporujeme zdravotní a sociální zařízení, která o nemocné a hendikepované pečují (dětské domovy, ústavy sociální péče, stacionáře apod.), pomáháme pěstounským rodinám.

Podporujeme organizace zaměřené na výcvik asistenčních psů, pomáháme také útulkům pro opuštěná zvířata.

Jak pomáháme

Podporu realizujeme prostřednictvím finančních sbírek, které zveřejňujeme na našich webových stránkách. Kdo se rozhodne pomoci, má možnost svobodně si vybrat příjemce svého finančního daru a sledovat průběh sbírky i tok vložených finančních prostředků.

Naše principy
  • důslednost a pečlivost při prověřování žádostí
  • převod finančního daru ve stoprocentní výši prostřednictvím úhrady faktury dodavateli zdravotní pomůckyči služby
  • adresná pomoc - „Víme komu a proč pomáháme.“
  • úsporná režie spolku
  • dobrovolná práce aktivních členů

Jsme pyšní, že jsme v letech 2005 – 2022 pomohli více než 2 200 klientům, kterým jsme rozdělili přes 100 milionů korun od našich dárců.

Výbor

Mgr. Bára Hrubá

Mgr. Bára Hrubá

předsedkyně

Jednání s dárci, partnery i žadateli o finančních darech, posuzování a schvalování žádostí, koordinace činnosti spolku

Michal Popelka

Michal Popelka

místopředseda

Správa webových stránek a IT administračního systému

Ing. Martina Václavíková

Ing. Martina Václavíková

členka výboru

Analýzy a statistiky, jednání s dárci, partnery i žadateli o finančních darech

Ing. Eduard Hlava

Ing. Eduard Hlava

člen výboru

Správa webových stránek, internetový marketing, jednání s partnery DS

Kontakt pro veřejnost

Dominika Morgenšternová

Dominika Morgenšternová

asistentka

Příjem, evidence a schvalování žádostí, komunikace s klienty, administrativa DS, jednání s dárci a partnery o finančních (popř. věcných) darech

Aktivní členové

Ing. Markéta Šarochová

Ing. Markéta Šarochová

Získávání čestných členů a péče o ně, jednání se sponzory a partnery DS, medializace projektu

Mgr. Mirka Kubrichtová

Mgr. Mirka Kubrichtová

Posuzování a schvalování přijatých žádostí, jednání s dárci a partnery o finančních (popř. věcných) darech

Mgr. Mária Papežová

Mgr. Mária Papežová

Posuzování a schvalování přijatých žádostí, jednání s dárci a partnery o finančních (popř. věcných) darech

Ing. Martina Petříková

Ing. Martina Petříková

Posuzování a schvalování přijatých žádostí, jednání s dárci a partnery o finančních (popř. věcných) darech

PaedDr. Zuzana Kottová

PaedDr. Zuzana Kottová

Jednání s dárci a partnery o finančních (popř. věcných) darech

Děkujeme těm, kteří nás podporují

Naši patroni

Jaromír Jágr

Mgr. Lucie Křížková

PhDr. Marian Jelínek

PhDr. Marian Jelínek

Mgr. Ilona Křížková

Mgr. Ilona Křížková

Děkujeme těm, kteří nás podporují

Naši partneři