Jirka Kašpárek
  • Příběhy našich klientů
  • /
  • 14.05.2009

Jirka Kašpárek

Jirka KašpárekVážení,
obracím se na vás s prosbou o pomoc. Jsem sama se třemi dětmi ve věku třináct, patnáct a šestnáct let a jsem bohužel bez zaměstnání. Můj patnáctiletý syn Jirka trpí těžkou sluchovou vadou a dysfázií. Navštěvuje Speciální školu pro sluchově postižené v Praze, Ječné ulici.

Pro tuto školu jsem se rozhodla z toho důvodu, že se tu děti neučí znakovat, ale mluvit. Chtěla jsem dát synovi šanci dorozumívat se běžným jazykem, a tím alespoň trochu zvýšit jeho možnosti pozdějšího uplatnění.
    
Bez výkonných sluchadel však toto není možné a Jirka v současné době nezbytně potřebuje nová. Typ, který by mu umožnil částečně slyšet, stojí 36 160 Kč. Odečtu-li příspěvek zdravotní pojišťovny (11 600 Kč), finanční dar Výboru dobré vůle (10 000 Kč) i částku financovanou z vlastních zdrojů (9 560 Kč), zbývá uhradit ještě 5 000 Kč, což je pro mě bohužel nereálné.
Proto vás žádám o pomoc.
        
Jirka ve škole prospívá s vyznamenáním a jeví i jisté výtvarné nadání. Posílám Vám jednu z jeho dřívějších kreseb, nyní se více věnuje řezbářským pokusům. Chtěl by číst knihy, což je pro neslyšící činnost velmi náročná. Jirka se ale snaží porozumět dalším a dalším slovům a s pomocí sluchadel překonává obtíže, které si my zdraví jen těžko představujeme.  Stále se ptá: ?PROČ?? a ?CO TO ZNAMENÁ?? a já bych mu na jeho otázky moc ráda nadále odpovídala. Je to často vyčerpávající a šíře jeho zájmů mi někdy dá skutečně zabrat, chci-li mu ale poskytnout kvalitní a pravdivou odpověď, má to smysl.

Předem děkuji za pochopení.

Na základě dodavatelské faktury je doplatek za sluchadla 2 560 Kč. Z toho důvodu je cílová částka pro Jirku Kašpárka je nižší a to 2 560 Kč.

Dobrým skutkem pro paní Kašpárkovou a jejího syna Jirku je finanční příspěvek ve výši 2 560 Kč na zakoupení sluchadel typu SV 38.

Blanka Kašpárková
Dvůr Králové nad Labem
Telefon: 603 113 676