Zde vám poradíme jak na to

Udělejte dobrý skutek a ušetřete na daních. Každý občan (fyzická osoba) i firma (právnická osoba) si může uplatnit finanční dar jako odečet ze základu daně.

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů dle zákona o dani z příjmů 586/1992 Sb, přičemž fyzické i právnické osoby mohou uplatnit výši daru rozdílně:

Fyzické osoby - hodnota darů přesáhne 2% ze základu daně anebo činní alespoň 1.000 Kč, nejvýše lze odečíst 15 % ze základu daně. (platí pro podnikatele i osoby v zaměstnaneckém poměru)
Právnické osoby - hodnota daru činní alespoň 2.000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.