Čistá sbírka
100%

58 351 Kč

58 351 Kč

Účel sbírky: pomůcky

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Dobrým skutkem pro Radioterapeutickou a onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je finanční dar ve výši 58 350,30 Kč na pořízení pomůcek využívaných při léčbě zářením. 

Dar je získaný z prodeje Charitativního kalendáře pro rok 2022

Tato sbírka byla naplněna

Kdo nás podpořil

  • 58 351 Kč

    Charitativní kalendář 2022 22.04.2022

Díky všem, darovali jste již celkem 58 351 Kč!

Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu. Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.