• Aktuality
  • /
  • 22.02.2024

ADRA - Dva roky pomoci lidem na Ukrajině. Pokračujeme dále❤️

Milí dárci,
blížíme se k datu 24. 2. Tento den před dvěma lety změnil život milionům lidí na Ukrajině. Děkuji Vám, že jste projevili soucit s druhými, kteří se den ze dne ocitli ve válečném konfliktu.

Naše pomoc lidem, na které dopadají důsledky války, se v průběhu měsíců postupně proměňovala. Od akutní humanitární pomoci uprchlíkům či evakuace ohrožených lidí jsme přešli k aktivitám dlouhodobějšího charakteru.  

Na Ukrajině se zaměřujeme na:
  • opravy infrastruktury a zajištění důstojných životních podmínek pro tzv. vnitřně vysídlené, tedy lidi, kteří museli opustit své domovy a zůstat na Ukrajině v náhradních domovech
  • zvládnutí letošní zimy - dodání kotlů na tuhá paliva, instalace čerpadel, opravy radiátorů a topení celkově
  • opravách poničených domů (např. výměny oken a dveří) v Doněcké, Poltavská a Oděské oblasti.  
  • opravy kanalizací a instalace biologických čistíren odpadních vod
  • budování vrtů na pitnou vodu

Děkujeme za podporu, víme, že ADRA nám na východě hodně pomáhá, děkujeme za to." Taťjana a Věra, obyvatelky kolektivního centra v Buči


V Česku jsme i v uplynulém roce pomáhali lidem z Ukrajiny prostřednictvím našich dobrovolnických center. Zaměřujeme se na integrační aktivity a nabídka aktivit je velmi pestrá. Některé akce probíhaly pravidelně každý týden – například jazykové kurzy češtiny a angličtiny, či dětské kluby, předvánoční čas byl zase spojen s mikulášskými či vánočními besídkami s dárečky. Individuální psychologické poradenství bylo umožněno 30 ukrajinských rodinám v Liberci.

Ukrajinské děti propojujeme i s českými dětmi ze sociálně slabších rodin. Děti společně tvoří v rámci kreativních dílen, vydávají se na výlety po českých městech a hradech, do zoo a přirozeně probíhá jazyková i komunitní integrace.

Akcí proběhlo okolo 80 a účastnilo se jich více než 1500 dětí. V několika městech se podařilo propojit i více generací najednou, a tak děti přinesly radost seniorům v lokálních domovech pro seniory.  

Těší nás i možnost podpory formou pracovní integrace. V loňském roce i současnosti zajišťujeme 40 pracovních míst pro ukrajinské uprchlíky.  

Naše pomoc nekončí. Na Ukrajině pokračujeme v zajištění pitné vody (vrty na pitnou vodu, čističky), tepla a náhradního domova (opravy domů, vedení kolektivních center) a psychosociální podpory.

Pomoc se může dít právě díky podpoře individuálních a firemních dárců, díky vaší solidaritě a štědrosti. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé, pro ty, kteří žijí ve válce... 

Mgr. Renáta Benešová Chlebková 
ADRA, o.p.s. 

Převzato z newsletteru ze dne 22. 2. 2024