• Aktuality
  • /
  • 02.01.2024

Poděkování: Jan Chudárek II

Chtěl bych alespoň touto cestou MOC PODĚKOVAT SPOLKU DOBRÝ SKUTEK, z.s. za poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení mechanického vozíku Quickie Argon 2.

Zároveň bych Vám chtěl popřát krásný nový rok 2024!!!
Chudárek Jan a synové Vítek a Davídek