• Aktuality
  • /
  • 25.04.2024

Poděkování: Mariánský spolek Rytířků II

Vážení ,
moc Vás zdravím a s radostí Vám zasílám zdokumentování rozzářených očí našich dětí.
Včera jsme oficiálně předali interaktivní tabuli dětem. Bylo to slavnostní a děti byly nadšené.

Práce s interaktivní tabulí, kterou díky Vám budeme moci využívat, bude pro děti velkým přínosem v jejich vzdělávání, ale i velkým požehnáním pro nás jako iniciátory vzdělávacích aktivit pro tyto děti ze znevýhodněného prostředí.

Ještě jednou moc děkujeme. Nevím, zda si uvědomujete, co jste pro nás vlastně udělali. Nedosažitelné! Je to pro nás zázrak! A moc si toho vážíme, opravdu.   

Krásné a požehnané dny, celý Váš spolek je v našich modlitbách ❤️ 
S úctou, 
Lukáš Balog
předseda spolku Mariánský spolek Rytířků Neposkvrněné z.s.