Jak to nakonec dopadlo: ÚSPM Ostravice
  • Vyřešené případy
  • /
  • 30.09.2005

Jak to nakonec dopadlo: ÚSPM Ostravice

Ústav sociální péče pro mládež v Ostravici prošel dlouho očekávanými změnami. Letos byl 27.5. otevřen nový, tolik potřebný areál a celé zařízení bylo přestěhováno do Pržna u Frýdku - Místku. Areál zajišťuje komplexní celoroční péči obyvatelům s mentálním a tělesným postižením.

Celková kapacita zařízení je 120 klientů (v současné době zde bydlí 106 mužů a od 1.9.2005 bude přijato 14 dětí). Změnou prošel i název ústavu z ÚSPM Ostravice na Náš svět - centrum pro lidi s mentálním postižením Pržno, příspěvková organizace.

První dar, kterým jsme tomuto zařízení pomohli, byla hifi věž značky LG LX M140D  za 2.549,- Kč pro muzikoterapii. Děkujeme tímto Evě Pastuškové a Marcelu Vojtkovi za finanční dar, který posloužil tomuto účelu tak, jak si sami přáli.   

Detaily k tomuto případu naleznete zde

Tím však naše pomoc nekončí. Pro mentálně i tělesně postižené klienty tohoto zařízení je třeba dalších pomůcek, které slouží k jejich maximální možné integraci do běžného života naší společnosti. Centrum Náš svět tedy v seznamu příjemců zůstává.