Ústav sociální péče pro mládež Ostravice
  • Vyřešené případy
  • /
  • 03.06.2005

Ústav sociální péče pro mládež Ostravice

Ústav sociální péče pro mládež Ostravice je situován v nejvýchodnější části České republiky sousedící s Polskem a Slovenskem. V údolí horního toku řeky Ostravice, uprostřed Moravskoslezských Beskyd, v sousedství horských velikánů Smrku a Lysé hory, u vodní nádrže „Šance“.

Areál byl vystavěn v 60-tých letech jako součást staveniště údolní přehrady „ Šance". Tento objekt zajišťoval ubytování stavebním dělníkům podílejících se na výstavbě vodního díla. V 1973 byly provedeny nezbytné stavební úpravy těchto ubytoven. Dne 8.ledna 1974 byl otevřen Ústav sociální péče pro mládež Ostravice.

V roce 1998 došlo k rozšíření ústavu otevřením jeho nové rekonstruované pobočky ve Frýdku – Místku. Celková kapacita ústavu je 160 obyvatel. V areálu ústavu na Ostravici žije 106 obyvatel (mužů), na pobočce ve Frýdku-Místku 54 obyvatel (48 mužů a 6 žen).

Ústav sociální péče pro mládež je samostatnou příspěvkovou organizací krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Zajišťuje komplexní celoroční péči obyvatelům s mentálním – tělesným postižením.

Cílem je postupně vybudovat zařízení, jehož nabídka bude obsahovat komplexní zajištění služeb, potřeb a veškeré péče pro obyvatele ústavu všech věkových skupin.

Prioritou je přiblížit našim obyvatelům rodinné prostředí, rozvíjet jejich tělesnou duševní i duchovní stránku života, vzájemného porozumění úcty a pomoci bližnímu. Program v ústavu v Ostravici je proto velmi bohatý. Vzdělávání, pracovní terapie, canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, komunita - společná sezení…to jsou denní činnosti svěřenců Ústavu sociální péče v Ostravici.

Dobrým skutkem by pro toto zařízení byl finanční příspěvek na hifi systém pro muzikoterapii. Udělejme dobrý skutek!

Ústav sociální péče pro mládež Ostravice
Ostravice
Tel.: 558 682 141, 558 682 142