• Aktuality
  • /
  • 06.05.2024

Co jsme slíbili, to jsme splnili

Galavečer Broker Consulting, a. s. přinesl i letos velkorysý výtěžek pro naši organizaci. V předchozím děkovném článku jsme slíbili, že získané finanční prostředky rozdělíme potřebným klientům do poslední koruny. A tak se také stalo. 


Částka 281 721 korun byla použita takto:

Znovu a se stejnou vážností děkujeme Broker Consulting, a. s. za pravidelné i takto příležitostné dary.  
Za Dobrý skutek Lucie Křížková

A všem dárcům předáváme ještě poděkování od obdarovaných: