Seznam obdarovaných klientů

Naši klienti

Michal Ulman

Dar: 50 000 Kč

Účel: asistenční pes

Naši klienti

Petr Kašpar

Dar: 100 520 Kč

Účel: zdravotní pomůcky + rehabilitace

Naši klienti

Miroslav Vojáček II

Dar: 10 665 Kč

Účel: mechanický vozík

Naši klienti

Adam Vondruš III

Dar: 10 000 Kč

Účel: rehabilitační program

Naši klienti

Štefan Dunka - Golf pro DS 2023

Dar: 94 150 Kč

Účel: bezbariérové úpravy domova

Naši klienti

Jana Goralová

Dar: 30 000 Kč

Účel: elektrický vozík

Naši klienti

Ivan Neshev - Golf pro DS 2023

Dar: 85 689 Kč

Účel: elektrický vozík + rehabilitace

Naši klienti

Světlana Wohlštátová II - Golf pro …

Dar: 75 000 Kč

Účel: Snoezelen terapie

Naši klienti

Petr Vlášek - Golf pro DS 2023

Dar: 100 000 Kč

Účel: rehabilitační pomůcka