Žádost o finanční dar přijata

Děkujeme, vaše žádost je úspěšně zaevidována.

S postupem a dalšími instrukcemi Vás budeme kontaktovat.

V případě, že jste další nutnou dokumentaci k Žádosti o dar nepřipojili, tj. čestné prohlášení, dokument o zdravotním postižení, fotky, kalkulace, oslovovací dopis atd., zašlete vše prosím na email prijemzadosti@dobryskutek.cz (scan s podpisem) nebo poštou na adresu Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň.

Vzor čestného formuláře (doc)

Ohledně postupu do schvalovacího řízení počítejte s delší časovou lhůtou (až několikaměsíční).

Pro další bližší informace použijte kontakt prijemzadosti@dobryskutek.cz, tel. 731 537 205.

Upozornění: při nedodání kompletní dokumentace, nebude žádost postoupena do schvalovacího řízení.

Tým Dobrého skutku
Jiráskovo nám. 2326 00 Plzeň
tel: 731 537 205
e-mail: prijemzadosti@dobryskutek.cz
www.dobryskutek.cz

Milí žadatelé, než přistoupíte k vyplnění Žádosti o dar, přečtěte si pozorně následující pokyny:

Naše finanční pomoc se týká zejména těchto oblastí:

 • zdravotní a kompenzační pomůcky
 • zdravotní, sociální a asistenční služby
 • rehabilitační a terapeutická léčba (včetně canisterapie a hipoterapie, ovšem mimo delfinoterapie)
 • léčebné a rehabilitační pobyty
 • pomoc v náhlé nouzi (např. bezbariérová úprava bydlení, oprava nebo úprava osobního automobilu pro osoby s hendikepem – mimo nákupu automobilu)
 • výcvik vodicích a asistenčních psů pro dospělé klienty
 • pomoc opuštěným a týraným zvířatům v zajetí i ve volné přírodě (pro organizace, které se o ně starají)

K posouzení Vaší žádosti jsou třeba tyto dokumenty:

 1. Formulář „Žádost o dar“ (níže)
 2. Čestné prohlášení o příjmech a výdajích žadatele - ke stažení zde
 3. Dopis s popisem Vaší životní situace (v upravitelné formě, např. ve Wordu)
  Dopisem (životním příběhem) oslovujete potenciální dárce, věnujte mu proto náležitou pozornost. Prosím, držte se následující osnovy:
  • a/ příjemce a účel daru (neboli o co a pro koho žádáte),
  • b/ základní údaje o příjemci daru (datum narození, rodinná příslušnost apod.),
  • c/ diagnóza (vznik a stručný vývoj),
  • d/ popis rodinné situace (rodinné poměry, kde a s kým bydlíte apod.),
  • e/ ostatní údaje (zaměstnání a zájmy),
  • f/ zdůvodnění žádosti (neboli proč potřebujete pomoci).
 4. Civilní fotografie - 1 až 3 kvalitní fotografie příjemce daru (např. z rodinného prostředí, výletu, zájmových aktivit) nejlépe ve formátech JPG nebo PNG
 5. Potvrzení o zdravotním postižení - kopie jedné lékařské zprávy dokládající nemoc, hendikep nebo nezbytnost zdravotní pomůcky či služby
 6. Cenová kalkulace - doklad o ceně požadované zdravotní pomůcky či služby (popř. léčby)

Jednotlivým dokumentům věnujte, prosím, náležitou pozornost! Pro přijetí žádosti do evidence musí být veškerá dokumentace pravdivá a kompletní. V opačném případě nebude možné Vaši žádost zpracovat a bude automaticky zamítnuta.

Další důležité informace najdete v sekci Časté dotazy žadatelů

Žádost o dar

Další důležité informace najdete v sekci Časté dotazy žadatelů

* Políčka s tímto označením jsou povinná

Kdo o dar žádá

U nezletilé osoby rodič, popř. zákonný zástupce nebo zástupce organizace (např. dětský domov).

Komu je dar určen

Vyplňte v případě, že se osoba, která o dar žádá, neshoduje s osobou, které je dar určen.

Finanční nebo věcný dar

Zdůvodnění žádosti *

Přílohy

Čestné prohlášení je povinná
Motivační dopis je povinná
Lékařské zprávy je povinná
Kalkulace je povinná
Aktuální fotografie je povinná
Neplatné ověření