Žádost o finanční dar přijata

Děkujeme, vaše žádost je úspěšně zaevidována.

S postupem a dalšími instrukcemi Vás budeme kontaktovat.

V případě, že jste další nutnou dokumentaci k Žádosti o dar nepřipojili, tj. čestné prohlášení, dokument o zdravotním postižení, fotky, kalkulace, oslovovací dopis atd., zašlete vše prosím na email prijemzadosti@dobryskutek.cz (scan s podpisem) nebo poštou na adresu Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň.

Vzor čestného formuláře (doc)

Ohledně postupu do schvalovacího řízení počítejte s delší časovou lhůtou (až několikaměsíční).

Pro další bližší informace použijte kontakt prijemzadosti@dobryskutek.cz, tel. 731 537 205.

Upozornění: při nedodání kompletní dokumentace, nebude žádost postoupena do schvalovacího řízení.

Tým Dobrého skutku
Jiráskovo nám. 2326 00 Plzeň
tel: 731 537 205
e-mail: prijemzadosti@dobryskutek.cz
www.dobryskutek.cz

Milí žadatelé, než přistoupíte k vyplnění Žádosti o dar, přečtěte si pozorně následující pokyny:

Naše finanční pomoc se týká zejména těchto oblastí:

 • zdravotní a kompenzační pomůcky
 • zdravotní, sociální a asistenční služby
 • rehabilitační a terapeutická léčba (včetně canisterapie a hipoterapie, ovšem mimo delfinoterapie)
 • léčebné a rehabilitační pobyty
 • pomoc v náhlé nouzi (např. bezbariérová úprava bydlení, oprava nebo úprava osobního automobilu pro osoby s hendikepem – mimo nákupu automobilu)
 • výcvik vodicích a asistenčních psů pro dospělé klienty
 • pomoc opuštěným a týraným zvířatům v zajetí i ve volné přírodě (pro organizace, které se o ně starají)

K posouzení Vaší žádosti jsou třeba tyto dokumenty:

 1. Formulář „Žádost o dar“ (níže)
 2. Čestné prohlášení o příjmech a výdajích žadatele - ke stažení zde
 3. Dopis s popisem Vaší životní situace (v upravitelné formě, např. ve Wordu)
  Dopisem (životním příběhem) oslovujete potenciální dárce, věnujte mu proto náležitou pozornost. Prosím, držte se následující osnovy:
  • a/ příjemce a účel daru (neboli o co a pro koho žádáte),
  • b/ základní údaje o příjemci daru (datum narození, rodinná příslušnost apod.),
  • c/ diagnóza (vznik a stručný vývoj),
  • d/ popis rodinné situace (rodinné poměry, kde a s kým bydlíte apod.),
  • e/ ostatní údaje (zaměstnání a zájmy),
  • f/ zdůvodnění žádosti (neboli proč potřebujete pomoci).
 4. Civilní fotografie - 1 až 3 kvalitní fotografie příjemce daru (např. z rodinného prostředí, výletu, zájmových aktivit) nejlépe ve formátech JPG nebo PNG
 5. Potvrzení o zdravotním postižení - kopie jedné lékařské zprávy dokládající nemoc, hendikep nebo nezbytnost zdravotní pomůcky či služby
 6. Cenová kalkulace - doklad o ceně požadované zdravotní pomůcky či služby (popř. léčby)

Jednotlivým dokumentům věnujte, prosím, náležitou pozornost! Pro přijetí žádosti do evidence musí být veškerá dokumentace pravdivá a kompletní. V opačném případě nebude možné Vaši žádost zpracovat a bude automaticky zamítnuta.

Další důležité informace najdete v sekci Časté dotazy žadatelů

Žádost o dar

Další důležité informace najdete v sekci Časté dotazy žadatelů

* Políčka s tímto označením jsou povinná

Kdo o dar žádá

U nezletilé osoby rodič, popř. zákonný zástupce nebo zástupce organizace (např. dětský domov).

Komu je dar určen

Vyplňte v případě, že se osoba, která o dar žádá, neshoduje s osobou, které je dar určen.

Finanční nebo věcný dar

Zdůvodnění žádosti

Přílohy

Čestné prohlášení je povinná
Motivační dopis je povinná
Lékařské zprávy je povinná
Kalkulace je povinná
Aktuální fotografie je povinná
Tato informace je povinná
Neplatné ověření