Čistá sbírka je sbírka bez garance dosažení cílové částky. Čti více

Dobrý skutek může ve výjimečných případech schválit klientovi žádost o finanční dar bez záruky dosažení požadované částky, tj. bez možnosti dorovnání z rezervních fondů spolku. Zveřejnit tzv. Čistou sbírku umožňujeme zpravidla klientům, kteří u naší organizace již vyčerpali stanovený limit daru (100 000 Kč).

Podmínkou je, že si žadatel sám aktivně hledá dárce z řad svých přátel, kamarádů a známých. Dobrý skutek je pouze “prostředníkem”, který finanční dary shromažďuje a vystavuje Potvrzení o daru, a tím sbírku legalizuje.

Na “Čistou sbírku” mohou přispívat všichni dárci, kteří si ji vyberou na webových stránkách mezi ostatními žádostmi. Není-li cílové částky dosaženo, může výbor schválit žadateli změnu účelu daru. V opačném případě může být vybraná částka rozdělena mezi ostatní klienty.

Skrýt

Seznam obdarovaných klientů Čistých sbírek

Čistá sbírka

Zbyněk Charvát II

Dar: 79 000 Kč

Účel: Tricykl

Čistá sbírka

Pavel Spišák

Dar: 129 300 Kč

Účel: Rehabilitační pobyt

Čistá sbírka

Ondřej Pavel II

Dar: 120 185 Kč

Účel: Rehabilitační pobyt

Čistá sbírka

Dagmar Mráčková III

Dar: 312 283 Kč

Účel: Biologická léčba a imunologická balance Crohnovy choroby (3. etapa léčby)