Pravidelné dary jsou pro nás i naše klienty velmi cenné a pro dárce bezstarostné. Pravidelné měsíční příspěvky nám pomáhají zajistit finanční dary pro žadatele, jejichž sbírka se plní pomaleji, než potřebují. Také jimi hradíme žádosti o nižší finanční částky nebo žádosti s potřebou urgentního vyřízení, kterým sbírku na webu neotevíráme.

Najdete je v sekci Komu jsme pomohli.

Typy pravidelných darů

1. Trvalý příkaz

Trvalý příkaz je pohodlná, nezatěžující forma daru. Můžete jej zadat pro měsíční platbu v jakékoli výši (od 100 Kč výše). Pro přihlášení se k pravidelnému měsíčnímu dárcovství přejděte na stranu „Chci pomoci“. Zde v oddíle A) Vyberte způsob pomoci – Pravidelné měsíční dary, zvolte částku, kterou chcete posílat a dále pokračujte dle instrukcí. Váš finanční dar si můžete uplatnit jako odpočet ze základu daně.

Na počátku roku zasíláme pravidelným dárcům souhrnné Potvrzení o daru za uplynulý rok zpětně.

2. Adopce Dobrého skutku

Pro klienta, který potřebuje podpořit menším, avšak pravidelným měsíčním darem, hledáme tkz. „adoptivního rodiče“. Můžete se jím stát i Vy a po dobu minimálně jednoho roku pravidelně přispívat konkrétnímu klientovi na respitní péči (odlehčovací službu pro pečující osobu), speciální dietu, potravinové doplňky, asistenční služby či chráněné bydlení. Pokud máte zájem „adoptovat“ a pravidelně podporovat jednu konkrétní osobu, kontaktujte nás.

3. DMS

Dárcovská SMS je jednoduchý způsob, který umožňuje jednou textovou zprávou pravidelně podpořit dobrou věc. Můžete zadat dárcovskou SMS v hodnotě 30, 60, 90 nebo 190 Kč. Podrobné informace o zadání Dárcovské SMS zde.

Získané finanční prostředky budou rozděleny mezi aktuální žádosti v našem projektu. I výtěžek z DMS je ze 100% rozdělen potřebným.

4. Čestné členství v organizaci Dobrý skutek

Čestným členem se může stát každý, kdo se rozhodne posílat na náš účetč. 28 00 79 83 47/2010 pravidelný finanční příspěvek na podporu provozních nákladů organizace, který bude činit minimálně 1 500 Kč měsíčně (popř.minimálně 18 000 Kč ročně).

Chcete-li se stát čestným členem, zašlete, prosím, vyplněnou přihlášku podepsanou a naskenovanou e-mailem: marketa.sarochova@dobryskutek.cz, nebo poštou na adresu:

Dobrý skutek, z.s.
Jiráskovo náměstí 2
326 00 Plzeň

Více informací k čestnému členství vám poskytne:
Ing. Markéta Šarochová, marketa.sarochova@dobryskutek.cz, telefon: 737 447 777

5. Dar ve výši 1-2% z provize

(tato možnost zatím platí pouze pro spolupracovníky Broker Consulting, a.s.)

Provizní systém našeho generálního sponzora umožňuje svým spolupracovníkům darovat 1-2 % z provize. S tímto musí dárce písemně souhlasit. Pro více informací nás, prosím, kontaktujte.